خدمات بازرگانی

ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی

نوشته شده توسط Super User در . منتشر شده در خدمات بازرگانی

چگونگی صدور کارت بازرگانی

 

برای صادرات (و همچنین واردات) داشتن کارت بازرگانی الزامی است. کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در تهران یا شهرستانها و حسب مورد اتاق تعاون به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر می باشند برای مدت یک تا پنج سال بنا به درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

 

۱- داشتن حداقل ۲۱ سال تمام

۲- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

۳- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارایه مدرک دانشگاهی مرتبط یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

۵ - داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی

۶- داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهار نامه ثبتی

۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و قوای سه گانه

۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

۹- نداشتن محکومیت موثر کیفری لازم به ذکر است کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی دریافت می نمایند.

 

چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

 

۱- اخذ گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر موافقت ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده

۲- اعلام آگهی تغییرات در مدیریت و یا سایر تغییرات مربوطه در صورتیکه دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات صدور و یا تمدیدکارت بازرگانی به اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در تهران یا شهرستانها و اتاق تعاون(حسب مورد) و سپس برای تائید به سازمان بازرگانی مراجعه شود. تاریخ تمدید، مبداء اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

 

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۱- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی

۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۳- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود موردنیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذکارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۵- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

 

در صورتیکه بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

 

چنانچه بعداز صدور کارت برای وزارت بازرگانی (سازمانهای بازرگانی مراکز استانها) مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یاچند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند و در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد،باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

ثبت سفارش

نوشته شده توسط Super User در . منتشر شده در خدمات بازرگانی

 

 

 

ثبت سفارشات

 

نکات مقدماتی در مورد ثبت سفارشات

واردات کلیه اقلام قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنا موارد (مندرج در ذیل ماده 5 ائین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات) موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت بازرگانی با رعایت شرایط مقرر خواهد بود . داشتن کارت بازرگانی برای ورود کالا الزامی است ( چگونگی صدور کارت بازرگانی و شرایط ان در کتاب مقررات درج شده است ) . واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی می توانند برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و اجزای قطعات مورد نیاز مبادرت به اخذ کارت موقت از اداره کل مقررات صادرات و واردات نمایند .

 

الف _ نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش :

تمامی سوالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ شود و درخواست هایی که ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد . جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نکات زیر توجه فرمائید .

1-   مشخصات متقاضی : طبق مندرجات کارت بازرگانی تکمیل گردد ، در محل شماره ثبت نام شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود

2-   مشخصات فروشنده : طبق مندرجات پروفرما درج شود

3-   شرایط قرارداد : با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرما درج شود

4-   مشخصات حمل :

a.    در خرید های FIB نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد

b.    در سایر خریدها این قسمت تکمیل گردد . همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل کالا این قسمت تکمیل گردد.

5-   مشخصات کالا : بر اساس پروفرما تعرفه کالاو کتاب ، قانون و مقررات صادرات و واردات تکمیل شود

6-   در صورتی که نیاز به اخذ مجوز سایر سازمانها حسب مورد دارد ، مجوز مربوطه همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد

7-   محل تخصیص ارز : صرفا در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه سازمان مربوطه تکمیل گردد .

8-   اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضا گردد .

a.    انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش :

 i.واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک

 ii.واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادر کننده (غیر قابل واگذاری) از مبدا کلیه کشورها

 iii.واردات در مقابل صادرات به کشورهای اسیای میانه و افریقا به نام صادر کننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یکبار است)

iv.واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارائی

v.واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین آلات ، تجهیزات تولیدی ، قطعات یدکی و مواد اولسیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهیل نو سازی صنایع کشور

vi.واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام جاز اعلام شده (بند 9 ماده 38)

vii.واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهارنفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات

توضیح : جهت واردات و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده از محل بند 3 الی 8 این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک الزامی نیست و برای بندهای 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش کالا به گمرک الزامیست .

ب – مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا :

کارت بازرگانی معتبر ( کارت عضویت وزارت بازرگانی)

ثبت نام  (اوراق ثبت سفارش 5 برگی تایپ و امضا شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی جهت واردات در مقابل صادرات بدون ارز اوراق ثبت سفارش در سه برگ کافیست)

اخذ مجوزهای قانونی لازم بر اساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در کتاب مقررات صادرات و واردات و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوزات وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی ، انرژی اتمی و ...)

اصل پروفرما + کپی ان

کاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای  برخی کالاها

درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است :

نام و آدرس کامل خریدار (شماره تلفن و فاکس)

نام و آدرس کامل فروشنده (شماره تلفن و فاکس)

مشخصات کامل کالا

مبلغ کرایه حمل – (FOB) قیمت واحد کالا – قیمت فوب

مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندی کالا

نام کشور ذینفع (فروشنده) و نام کشور تولید کننده کالا

نام کشور مبدا حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و نقل و مهلت حمل

نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه کالا

نام مرز ورودی و گمرک مقصد

شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای ان به همراه تاریخ انقضا

درج شماره استاندارد یکی از  استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد ایران و اعلام انطباق کالا با استانداردهای وارداتی اعلام شده

ارائه کاتالوگ جهت ماشین آلات و بعضی کالای مصرفی و بروشور با آنالیز برای بعضی کالای شیمیایی که مشخصات کالا در پروفرما گویا نباشد .

اعلام فروشنده مبنی بر ارسال شماره سریال برخی لوازم خانگی به همراه اسناد حمل .

رعایت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامی که بصورت مستعمل و درج کلمه مستعمل در پروفرما

ج ) اصلاحیه ثبت سفارشات :

در مواردی که گشایش اعتبار اسنادی صورت گرفته باشد :

1-ارائه 5 برگ اوراق اصلاحیه ثبت سفارش ، تایپ و امضاء شده بعلاوه نامه بانک

2-    انضمام کپی ثبت سفارش و پروفرماهای قبلی که توسط بانک برابر اصل شده است در صورتی که اصلاحیه از محل ارز تخصیصی باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروری است .

در مواردی که بانک عامل ارائه نگردیده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحیه توسط پذیرش راهنمایی لازم بعمل خواهد امد .

د ) تمدید ثبت سفارشات :

1-   تکمیل فرم درخواست تمدید ثبت سفارشات

2-   ارائه اصل به انضمام یکسری کپی اوراق ثبت سفارش و پروفرمای اولیه

هـ ) ابطال ثبت سفارشات :

1-   ارائه درخواست متقاضی مبنی بر ابطال ثبت سفارشات

2-   ارائه اصل اوراق ثبت سفارشات و پروفرما و ضمائم مربوطه

و ) ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آئین نامه ان قانون

1-   ارائه نامه تائیدیه از گمرک  + پروفرم ممهور به مهر گمرک

2-    ارائه سه برگ ثبت و سفارش تایپ و امضاء شده

3-    کارت عضویت

4-   مجوز وزارت بهداشت در مورد کالاهای خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی

توضیح : پرونده ثبت سفارش ورود موقت کالا به اتاق 343 در طبقه سوم ارائه و در همان جا بررسی و مهر و امضا شده و تحویل متقاضی جهت مراجعه به گمرک می گردد.

ز ) نحوه گردش کار اجرائی :

1-   عضویت (ثبت نام)

a.    تکمیل فرم ثبت نام

b.    ارائه مدرک بر اساس نیازهای ذکر شده در ظهر فرم

c.     دریافت مدرک توسط مسئول عضویت

d.    رسیدگی و انطباق اصل اسناد با تصاویر مربوطه و فرم تکمیل شده و اعاده ان به متقاضی

e.    صدور کارت عضویت رایانه ای

f.      تحویل کارت متقاضی

2-    پذیرش

a.    اخذ پرونده ثبت سفارش و کنترل مدرک

b.    احراز هویت طبق کارت ثبت نام (عضویت)

c.     انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتی

d.    بررسی مجوزهای ماخوذ طبق شرایط ورود کالا

e.    ارائه رسید به متقاضی و درج شماره در پرونده اخذ شده

f.      ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

3-    کارشناسی

a.    بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا

b.    انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات

c.     تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تایپ شده

d.    بررسی تعرفه کالا بر اساس HS

e.    تائید و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل و ارسال به واحد مهر و کارمزد

f.      تکمیل فرم نواقص برای پرونده های دارای نقص و ارسال به واحد تحویل مهر و کارمزد

g.     کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی

h.    بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

i.       درج شماره 8 رقمی روی اوراق و پروفرم

j.       محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل نیم هزار ارزش ریالی کالا

k.     ارجاع مدرک به قسمت تحویل

l.       هماهنگی لازم با حسابداری در پرداخت های خاص

4-    تحویل پرونده

a.    مدارک کامل

b.    اخذ رسید از متقاضی

c.     احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)

d.    ارائه فیش کارمزد به متقاضی جهت پرداخت به بانک

e.    اخذ فیش پرداخت شده

f.      تفکیک اسناد (اسنادی که تحویل متقاضی میشود و اسناد بایگانی)

g.     درج تاریخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روی فرم تحویل اوراق ثبت سفارش و سایر اصل اسناد به متقاضی)

مدارک ناقص :

a.     اخذ رسید از متقاضی

b.    احراز هویت (کارت ثبت نام)

c.     تحویل یک برگ فرم نواقص بعلاوه اسناد مربوط به متقاضی جهت رفع نقص

d.    اخذ مدارک رفع نقص شده

e.    درج تاریخ روز رفع نقص شده بر روی اسناد مربوطه

f.      ارجاع مدارک به کارشناسی

ح ) وظایف و نحوه کار کمیسیون 4 نفره :

به استناد اصل 127 قانون اساسی ، هیات وزیران طی مصوبه شماره 43016/ت275 مورخ 29/10/80 وزرای امور اقتصادی و دارائی ، صنایع و معادن ، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بعنوان نمایندگان ویژه ، رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 ائین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی شوند ، تعیین نمود

برای طرح پرونده در کمیسیون 2 نوع فرم پذیرش و اطلاعات پرونده تهیه شده که از طریق دبیرخانه مستقر در طبقه اول در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

فرم 1 : برای کالاهایی که بصورت بدون انتقال ارز و خارج از سیستم بانکی کشور وارد گردیده است و سایر موارد

فرم 2 : برای تمدید و قطعی نمودن پروانه های مورد موقت شده که موعد قانونی انها سپری گردیده است .

مدارک مورد نیاز برای طرح در پرونده  در کمیسیون چهار نفره در این فرم گردیده است .

ط ) مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهای ماده 38 ق م ص و

بند 2 ماده 38 : کسر تخلیه ، ضایعات کالای وارداتی ، مغایرت کالای وارداتی

مدارک مورد نیاز :

        بخش اول : مدارک کالای وارده :

1-   در خواست کتبی متقاضی

2-   تائیدیه وزارتخانه تولیدی ذیربط

3-   اصل و کپی فاکتور

4-   کپی بارنامه و قبض انبار

5-   مکاتبات با فروشنده و مدارک مثبته

بخش دوم : مدارک کالاهای اولیه :

1-   کپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2-   کپی فول تلکس اعتبار اسنادی با اعلامیه فروش ارز

3-   کپی پروانه سبز کالای ترخیص شده اولیه

بند 3 ماده 38 : چنانچه خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده خارجی شود

        بخش اول : مدارک مربوط به کالای وارده

1-   درخواست کتبی متقاضی

2-   تشخیص گمرک ایران مبنی بر تائید تخفیف

3-   اصل و کپی پروفرما  و یا فاکتور فروشنده

4-   کپی بارنامه و قبض انبار (در صورتی که کالا حمل گردیده باشد)

بخش دوم : مدارک مربوط به کالای اولیه :

1-   کپی مجوز بازرگانی (ثبت سفارش )و پروفرما ی مربوطه

2-   کپی فول تلکس یا اعلامیه فروش ارز

3-   کپی پروانه سبز کالای ترخیص شده اولیه

بند 5 ماده 38 : کالای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران سازمانهای دولتی

مدارک مورد نیاز:

1-   موافقت کتبی سازمان دولتی ذیربط

2-   درخواست کتبی پیمانکار

3-   تصویر قرارداد پیمانکار معتبر

4-   فاکتور کالا

5-   کپی بارنامه و قبض انبار کالا

بند 7 ماده 38 : اجزا ، قطعات ، تجهیزا لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی که قرارداد گارانتی دارند

مدارک مورد نیاز :

بخش اول – مدارک کالای وارده :

1-   درخواست کتبی متقاضی

2-   تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط

3-   کپی و اصل فاکتور

4-   کپی بارنامه و قبض انبار (در صورتی که کالا حمل شده باشد)

5-   تعهد قرارداد گارانتی

بخش دوم – مدارک کالای اولیه :

1-   کپی مجوز وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و پروفرمای مربوطه

2-    کپی فول تلکس اعتبار اسنادی یا اعلامیه فروش ارز

3-    کپی پروانه سبز کالای ترخیص شده اولیه و قبض انبار

بند 8 ماده 38 : اجزا ، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی در داخل کشور

مدارک مورد نیاز :

1-   درخواست کتبی متقاضی

2-   ارائه گواهی نمایندگی از مرکز اسناد  و بازرگانان با قید تامین خدمات بعد از فروش

3-   مدارک مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سال جاری

4-   کپی فاکتور کالا

5-    کپی بارنامه و یا قبض انبار

بند 9 ماده 37 : قانون امور گمرکی در مورد کالای اهدائی

مدارک مورد نیاز :

1-   تقاضای کتبی سازمان دولتی " با امضای بالاترین مقام ذیربط آن سازمان "

2-   فاکتور کالا با درج اهدائی بودن توسط شرکت اهدا کننده در متن ان

3-   تائید اسناد اهدائی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا (درج مهر سفارت)

4-   قبض انبار

5-   بارنامه

 

ثبت سفارش و مراحل آن

 

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش

الف) انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش

ب)   مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا

ج)    اصلاحیه ثبت سفارشات

د)    تمدید ثبت سفارشات

هـ)   ابطال ثبت سفارشات

و)    ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده 12 ق.م.ص.و. و ماده 24 آیین نامه آن قانون

ز)    نحوه گردش کار اجرایی ثبت سفارش کالا

ح)   وظایف و نحوه کار کمیسیون چهار نفره

ط)   مدارک  مورد نیاز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهای ماده 38 ق.م.ص.و

 

 

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش

 

 

تمامی سؤالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ گردد ودرخواست هایی که ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نکات ذیل توجه فرمایید:

1)      مشخصات متقاضی: طبق مندرجات کارت بازرگانی تکمیل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود.

2)      مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

3)      شرایط قرارداد: با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

4)      مشخصات حمل:

الف ـ در خریدهای (فوب) FOB نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد.

ب ـ در سایر خریدها این قسمت تکمیل گردد. همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل کالا این قسمت تکمیل گردد.

5)      مشخصات کالا: براساس پروفرما، تعرفه کالا و کتاب قانون مقررات صادرات و واردات تکمیل شود.

6)      در صورتی که کالا نیاز به اخذ مجوز سایر سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

7)      محل تخصیص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تکمیل گردد.

8)      اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضاء گردد.

 

الف: انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش

 

1)      واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک (پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).

2)      واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک.

3)      واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری) از مبداء کلیه کشورها

4)      واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یک بار است).

5)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6)      واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین الات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور.

7)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).

8)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

 توضیح : جهت واردات و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده از محل بند 3 الی 8 این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک الزامی نیست و برای بندهای 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش کالا به گمرک الزامی است.

 

ب: مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا

 

 • کارت بازرگانی معتبر
 • کارت عضویت وزارت بازرگانی (ثبت نام)
 • اوراق ثبت سفارش 5 برگی تایپ و امضاء شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در 3 برگ کافی است).
 • اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در کتاب مقررات صادرات و واردات و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی، انرژی اتمی و ...)
 • اصل پروفرما + کپی آن.
 • کاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای برخی کالاها.

 

درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است:

 • نام و آدرس کامل خریدار (شماره تلفن و فاکس)
 • نام و آدرس کامل فروشنده (شماره تلفن و فاکس)
 • مشخصات کامل کالا
 • قیمت واحد کالا ـ قیمت فوب (FOB) ـ مبلغ کرایه حمل
 • مقدار، وزن ،‌ تعداد و نوع بسته بندی کالا
 • نام کشور ذینفع (فروشنده) و نام کشور تولیدکننده کالا
 • نام کشور مبداء حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و مهلت حمل
 • نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه کالا
 • نام مرز ورودی و گمرک مقصد
 • شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای آن به همراه تاریخ انقضا
 • درج شماره استاندارد یکی از استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد ایران و اعلام انطباق کالا با استاندارد مذکور در مواردی که کالا مشمول فهرست استانداردهای وارداتی اعلام شده می باشد.
 • ارائه ترجمه رسمی برای پروفرماهای غیر از زبان فارسی و انگلیسی
 • ارائه کاتالوگ جهت ماشین آلات و بعضی از کالاهای مصرفی و بروشور یا آنالیز برای بعضی کالاهای شیمیایی که مشخصات کالا در پروفرما گویا نباشد.
 • اعلام فروشنده مبنی بر ارسال شماره سریال برخی لوازم خانگی به همراه اسناد حمل
 • رعایت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامی که به صورت مستعمل وارد می شود و درج کلمه مستعمل در پروفرما.

 

 

 

ج) اصلاحیه ثبت سفارشات

 1ـ در مواردی که گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرفته باشد.

1ـ1ـ ارائه 5 برگ اوراق اصلاحیه ثبت سفارش، تایپ و امضا شده + نامه بانک به انضمام کپی ثبت سفارش و پروفرماهای قبلی که توسط بانک برابر اصل شده باشد.

2ـ1ـ در صورتی که اصلاحیه از محل ارز تخصیصی باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروری است.

2ـ در مواردی که به بانک عامل ارائه گردیده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحیه توسط پذیرش راهنمایی لازم به عمل خواهد آمد (قبل از گشایش اعتبار)

 

د) تمدید ثبت سفارشات

 1ـ تکمیل فرم درخواست تمدید ثبت سفارش

2ـ ارائه اصل به انضمام یک سری کپی اوراق ثبت سفارش و پروفرمای اولیه.

 

هـ) ابطال ثبت سفارشات

 1ـ ارائه درخواست متقاضی مبنی بر ابطال ثبت سفارش.

2ـ ارائه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه

 

و) ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آیین نامه آن قانون

 1ـ ارائه نامه تاییدیه از گمرک + پروفرم ممهور به مهر گمرک

2ـ ارائه سه برگ اوراق ثبت سفارش تایپ و امضا شده

3ـ کارت عضویت

4ـ مجوز وزارت بهداشت فقط در مورد کالاهای خوراکی ، آشامیدنی ،‌ بهداشتی و آرایشی

 

 

ز) نحوه گردش کار اجرایی

 1ـ عضویت (ثبت نام)

ـ تکمیل فرم ثبت نام

ـ ارائه مدارک براساس نیازهای ذکر شده در ظهر فرم

ـ دریافت مدارک توسط مسوول عضویت

ـ‌ رسیدگی و انطباق اصل اسناد با تصاویر مربوطه و فرم تکمیل شده و اعاده آن به متقاضی

ـ صدور کارت عضویت رایانه ای

ـ تحویل کارت به متقاضی

2ـ پذیرش

ـ اخذ پرونده ثبت سفارش و کنترل مدارک

ـ احراز هویت طبق کارت ثبت نام (عضویت)

ـ انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتی

ـ بررسی مجوزهای ماخوذ طبق شرایط ورود کالا

ـ ارائه رسید به متقاضی و درج شماره در پرونده اخذ شده

ـ ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

ـ ارجاع پرونده به بخش کارشناسی

3- کارشناسی

ـ بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا

ـ انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات

ـ تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تایپ شده

ـ بررسی تعرفه کالا براساس تعرفه HS

ـ تایید و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل و ارسال به واحد مهر و کارمزد

ـ تکمیل فرم نواقص برای پرونده های دارای نقص و ارسال به واحد تحویل

4ـ مهر و کارمزد

ـ کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمی

ـ بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

ـ درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم

ـ محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل نیم در هزار ارزش ریالی کالا

- درج شماره 8 رقمی روی اوراق و پروفرم

ـ ارجاع مدارک به قسمت تحویل

ـ هماهنگی لازم با حسابداری در پرداخت های خاص

5ـ تحویل پرونده

1ـ5 ـ مدارک کامل:

ـ اخذ رسید از متقاضی

ـ احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)

ـ ارائه فیش کارمزد به متقاضی جهت پرداخت به بانک

ـ اخذ فیش پرداخت شده

ـ تفکیک اسناد (اسنادی که تحویل متقاضی می شود و اسناد بایگانی)

ـ درج تاریخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روی فرم)

ـ تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اصل اسناد به متقاضی

2ـ 5 ـ مدارک ناقص

ـ اخذ رسید از متقاضی

ـ احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)

ـ تحویل یک برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوط به متقاضی جهت رفع نقص

ـ اخذ مدارک رفع نقص شده

ـ درج تاریخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه

ـ ارجاع مدارک به کارشناسی

 

ح) وظایف و نحوه کار کمیسیون چهار نفره

ـ به استناد اصل 127 قانون اساسی، هیات وزیران طی مصوبه شماره 43016/ت 257 ـ‌ 5 مورخ 29/10/80 وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن ، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات نمی شوند، تعیین نمود.

ـ برای طرح پرونده در کمیسیون 2 نوع فرم پذیرش و اطلاعات پرونده تهیه شده که از طریق دبیرخانه مستقر در طبقه اول در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 • فرم 1 ـ برای کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سیستم بانکی کشور وارد گردیده است و سایر موارد.
 • فرم 2ـ برای تمدید و قطعی نمودن پروانه های ورود موقت شده که موعد قانونی آن ها سپری گردیده است.

ـ مدارک مورد نیاز برای طرح پرونده در کمیسیون چهار نفره در این فرم ها درج گردیده است.

 

 

 

ترخیص کالا و بیمه بین المللی

نوشته شده توسط Super User در . منتشر شده در خدمات بازرگانی

 

 

 

ترخيص كالا از 2 بخش خريد، اخذ و جمع آوري مدارك  و ورود و انجام مراحل تشريفات گمركي و خروج كالا از محوطه گمركی تشكيل ميشود در زير به اختصار به اين 2 مرحله نگاهی گذرا ميندازيم:
مراحل بخش خريد و اخذ و جمع آوری مدارك:
مرحله(1)
خريدار  پس از انتخاب كالا  و دريافت پيش فاكتور و عقد قرارداد با مراجعه به واحد تكميل اسناد بازرگانی ساحران تجارت کارمانیا  و با ارائه پيش فاكتور به واحد مربوطه اقدامات زير انجام ميگردد   


الف) مرحله دريافت ثبت سفارش و بيمه نمودن كالا
1-بررسی پروفرما و در صورت نقص برطرف نمودن آن
2-تعيين و پیشنهاد تعرفه مناسب به مشتريان محترم و با توجه به كاتالوگ و نقشه فنی مربوطه از طرف كارشناسان گمركی اين بازرگانی 
3-انجام عضويت مشتری در سايت اداره ثبت سفارش
4-انجام  تشريفات ثبت كالا در سايت ايرانكد و دريافت ايرانكد كالای مربوطه

5-در صورت نياز پيگیری جهت اخذ مجوز استاندارد در سايت تعاملی (عقد قرارداد با شركت بازرسی- ارسال نمونه كالا به شركت بازرسی پیگیری و اخذ مجوز لازم – ثبت در سايت تعاملی ثبت سفارش)

6-استخراج  و ثبت اطلاعات پروفرما در سايت مربوطه و پیگيری جهت  اخذ مجوز ورود كالا از وزارت بازرگانی
7-مراجعه به شركت بيمه و اخذ بيمه مورد نظر از بيمه گر (رجوع شود به خدمات ما –بيمه)

پس از اخذ مجوز ورود كالا از وزارت بازرگانی در اين مرحله خريدار ميتواند با فروشنده قرارداد خريد ( كه قبلا توسط خريدار يا واحد قراردادهای خارجي بازرگاني كشفي مورد بررسی قرار گرفته است) را منعقد و كالا را خريداری نماييد( در صورتي كه خريد بصورت نقد و بدون استفاده از ارز سيستم بانكی باشد)

 

ب) مراحل مراجعه به بانك جهت گشايش اعتبار اسنادی
خريدار با مراجعه به بانك  خود جهت گشايش اعتبار اسنادی خود  از منابع ارزی زير استفاده نماييد
-اعتبار اسنادی نقدی
(AT SIGHT)
-اعتبار اسنادی مدت دار
(USANCE)      
-حواله بانكی
(T.T)       
-برات وصولی
(DRAFT)
1-مراجعه و ارائه ثبت سفارش و بيمه نامه كالاي خريداری شده  به بانك مربوطه
2-تكميل فرمهاي مربوطه كه از طرف بانك  در اختيار مشتري قرار داده ميشود
3-واريز وجه ريالي به مبلغ اعلامي از طرف بانك توسط مشتري
4-توديع تضامين مربوطه به بانك جهت واريز مانده مبلغ ريالي و ارائه اصل پروانه سبز گمركي
5-انجام بازرسی اجباری در مبدا براساس درخواست بانك و يا پیگيری جهت حذف بازرسي كالا در مبدأ
6-ارائه اصل اسناد حمل و مدارك خريد كالا به بانك  كه توسط فروشنده صادر گرديده است
7-پشت نويسی اسناد توسط بانك و تحويل دادن مدارك به مشتری جهت مراجعه به گمرك
8-صدور نامه تأمين ارز توسط بانك جهت گمرك مربوطه
9-ارائه اصل برگ سبز گمركی پس از ترخيص كالا از گمرك  به بانك  توسط مشتری
10-آزاد شدن تضامين و وجوه در گرو بانك به نفع مشتری


ج)مراجعه به كشتيرانی
پس از رسيدن محموله به گمرك مقصد و با در دست داشتن مدارك اصل 3 بارنامه صادره از كشتيرانی
1-مراجعه به نمايندگی كشتيرانی مربوطه بعد از دريافت اعلاميه ورود كالا به گمرك مقصد
2-تكميل فرم تعهد عودت كانتينر سالم به كشتيرانی مربوطه
3-توديع چك تضمين حق توقف و برگشت كانتينر سالم به كشتيرانی
4-پرداخت وجوه تعلق گرفته شده جهت هزينه هاي تخليه و صدور قبض انبار به كشتيرانی از طرف صاحب كالا
مرحله (2)
در مرحله همانگونه كه عنوان گرديد مرحله انجام تشريفات گمركي و خروج كالا از گمرك مقصد ميباشد
پس از تكميل اسناد و دريافت اسناد ذكر شده در مرحله اول از بانك و كشتيرانی مربوطه و تحويل آن به واحد ترخيص بازرگانی كشفی , واحد مربوطه پس از بررسی (و در صورت نقص برطرف نمودن نواقص اسناد) مدارك مربوط به كالا را به واحدهای اجرايی خود مستقر در گمراكات اجرايی ارسال مينمايد كه در ذيل به شرح مختصری از فعاليتهای كه  انجام خواهد شد اشاره ميگردد:
1-تنظيم پيش نويس اظهار نامه با توجه به اطلاعات اسناد و نرخ برابري ارز توسط پرسنل اين بازرگانی  و تايپ آن توسط گمرك
2-استعلام جهت نداشتن بدهي ماده14 بروی اظهارنامه
3-اظهار كالا به گمرك  و بررسي توسط قسمت احراز هويت و اختصاص شماره كوتاژ –تعيين مسير اظهارنامه – تعيين كارشناس ارزياب و كارشناس ارزش
4-درخواست تقاضای جابجايی كانتينر به اداره بندر جهت ارزيابی كالا
5-جابجا شدن كانتينر توسط اداره بندر جهت ارزيابی در محطه مربوطه
6-ارزيابی كالا توسط ارزياب مربوطه و پشت نويسی توسط ارزياب و ارجاع نمونه به سازمانهای مرتبط از جمله استاندارد- بهداشت – قرنطينه – انرژی اتمی - ....
7-نمونه برداری توسط شركتهای بازرسی زير نظر  ارزياب و پلمب و ارسال ان به اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی
8-ارجاع نمونه های ارسالی توسط شركتهاي بازرسی به آزمايشگاه استاندارد توسط اداره استاندارد
9-آزمون نمونه توسط آزمايشگاه اداره استاندارد و اخذ جواب پس از واريز وجه آزمون و 8/1000 استاندارد
10-بررسی جواب استاندارد و ساير سازمانها  توسط ارزياب مربوطه و بررسی تعرفه اظهاری و امضاء اظهارنامه توسط ارزياب
11-بررسی ارزش كالا توسط كارشناس  قسمت تعیين ارزش گمرك  و تأييد آن
12-مراجعه به كارشناس گمرك جهت بررسی كالا –تعرفه و مدارك مورد نياز
13-اختصاص شماره ارزيابی توسط كارشناس گمرك بعد از بررسی نهايی و برطرف نمودن نواقص احتمالی
14-واريز مبلغ اظهارنامه به حساب  صندوق گمرك و اخذ پروانه سبز گمركی امضا آن توسط كارشناس گمرك
15-بررسي نهايی اظهارنامه و اسناد و كالا توسط رئيس سرويس ارزيابي و ممهور كردن پروانه سبز گمركب
16-مراجعه به درب خروج گمرك جهت اخذ اجازه بارگيری و خروج كالا از گمرك
17-مراجعه به  شركت حمل و نقل داخلي و تامين كاميون جهت حمل كالا از انبار گمرك تا انبار صاحب كالا و اعلام آدرس تخليه از طرف دفتر مركزی به شركت حمل ونقل داخلي(اين آدرس قبلا از صاحب كالا بصورت كتبی و در سربرگ توسط دفتر شرکت اخذ گرديده است)
18-مراجعه به اداره بندر و دريافت صورتحساب هزينه های انبارداری و پرداخت آن و بارگيری كالا بروی كاميون
19-مراجعه به درب خروج گمرك و تعيين بارشمار و كارشناس درب خروج توسط رئيس درب خروج گمرك
20-بررسي و احراز مالكيت و شمارش كالا توسط بارشمار
21-بررسي فيزيكي كالا و بررسي اسنادی كالا و تعيين ارز و تعرفه كالا و مجوزهاي لازم توسط كارشناس مربوطه
22-بررسي نهايي كالا و اسناد توسط رييس درب خروج گمرك و خروج كالا از گمرك
23-ممهورنمودن برگ سبز گمرك به مهر قابل توجه بانك پس از خروج و بررسي مجدد رئيس درب خروج گمرك
24-تكميل صورتحساب پرداختي مشتريان توسط واحد هايي اجرايي درگمركات و ارسال آن به دفتر مركزی
25-بررسي و تكميل صورتحساب و ارسال مدارك مربوطه به آدرس مشتريان گرامي

 

 

 

 

مشاوره امور گمرکی

نوشته شده توسط Super User در . منتشر شده در خدمات بازرگانی

 مشاوره امور گمرکی

در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صادرات به دو دسته تقسیم شده است:

۱- صادرات قطعی

۲- صادرات موقت

 صادرات قطعی عبارت است از کالائی که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود و صادرات موقت به صدور کالا به خارج از کشور برای انجام منظورهای موقتی (مثلا تعمیر یا تکمیل کالا، شرکت در نمایشگاه) و برگشت آن به کشور گفته می شود.

 آنچه در این مقوله مد نظر است صادرات قطعی است.

اسناد و مدارک لازم جهت صادرات:

 ۱- اخذ کارت بازرگانی معتبر به نام صادر کننده

۲- اخذ مجوز صدور (در صورتیکه برای صدور کالای مورد نظر،توسط وزات بازرگانی موافقت کلی اعلام نشد باشد.

۳- اخذگواهی بهداشت و قرنطینه (دامی، نباتی- حسب مورد)

۴- گواهی استاندارد (در صورتیکه کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد).

۵- گواهی انرژی اتمی (حسب مورد) که به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود.

۶- تهیه صورت عدل بندی Packing List (در صورتیکه کالا گوناگون باشد)

۷- شناسنامه فرش (فقط برای فرش دستباف)

 

  مجوزهای صادرات:

 کالاهای صادراتی بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند:

 ۱- کالای مجاز: کالائیست که صدور آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. منظور از (ضوابط) آن دسته ترتیباتی است که رعایت آن برای صادرات پاره ای از کالاها قانوناً ضروری است مانند ضوابط استاندارد، گواهی بهداشت انسانی، دامی، نباتی

 ۲- کالای مشروط: کالائیست که صدور آن با کسب مجوز امکان پذیر است. پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه های ذیربط که اصطلاحاً (موافقت کلی) نامیده می شود، و پس از ابلاغ آن به گمرک توسط وزارت بازرگانی برای صدور کالاهای موضوع موافقت کلی، نیازی به مراجعه متقاضی به وزارتخانه یا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردی نخواهد بود.

۳- کالاهای ممنوع الصدور: کالائیست که صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یامصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد. دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

 

 گواهی های مرسوم

 گواهی بهداشت نباتی:

 طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات، فرآورده های نباتی که از ایران به کشورهای خارج صادر می شود بوسیله کارشناسان قرنطینه معاینه و درصورت سلامت کالا گواهی بهداشت نباتی صادر می شود و در صورت عدم تقاضای خریدار این کار انجام نمی گردد.

 گواهی بهداشت دامی (گواهی سازمان دامپزشکی):

 طبق ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰ ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه دار- اسپرم دام- فرآورده های خام دامی- داروها، واکسن ها، سرم ها و مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم دام پزشکی، مواد غذایی متراکم، مکمل غذای دام و داروهائی که برای ساختن مواد نامبرده موردنیاز است باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) صورت گیرد.

 

گواهی استاندارد:

 در صورتیکه برای صادرات کالاهائی مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد اخذگواهی استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارائه آن به گمرک ضروری است.

 

گواهی انرژی اتمی:

 در مواردی که کالای صادراتی مواد غذایی یا انواع قراضه های فلزات و... باشد ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی کشور ضروری است.

 

صورت عدل بندی:

 در مواردی که کالاهای وارده بیش از یک بسته و محتویات بسته ها گوناگون و متنوع باشد، ارایه یک فهرست که محتویات هر بسته (خالص و با ظرف) نشان دهد، ضروری است.

سایر اسناد مورد نیاز برای صادرات

اسنادی که در ذیل نامبرده می شود برای ارائه به گمرک ایران الزامی نیست لکن ممکن است توسط کشور مقصد یا خریدار خارجی مطالبه شود:

 ۱- گواهی مبدا: برای دریافت گواهی مبدا با در دست داشتن فتوکپی اظهار نامه گمرکی و بارنامه کالا به اتاق های بازرگانی وصنایع و معادن مراجعه شود.

۲- کارنه تیر: کار نه تیر دفتر چه ای است که برای عبور کالا بوسیله کامیون از کشورهای عضو، بدون بازرسی دقیق و بدون تامین و دریافت حقوق و عوارض گمرکی صادر می شود.

 ۳- سیاهه خرید: سیاهه خرید (Invoice) یا فاکتور صورتحسابی است که درآن تاریخ، نام و نشانی خریدار و فروشنده، شماره سفارش یا قرارداد، تعداد یامقدار ویا شرح کالا، قیمت واحد، قیمت کل، نوع قرارداد و تعرفه گمرکی کالا ذکر شده است.

 ۴- بارنامه حمل: بطور کلی بارنامه سند اصلی انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار است و دارای انواع مختلف می باشد مانند بارنامه هوایی- بارنامه دریایی- بارنامه راه آهن - بارنامه سراسری بارنامه زمینی (کامیون)

 ۵- گواهی بازرسی: سندی است که توسط یکی از شرکتهای بازرسی کننده بین المللی صادر و به موجب آن تایید می گردد که کالای حمل شده با کالای ثبت سفارش شده یکسان است.

 

مراحل صادرات

 ۱- بازاریابی

 ۲- کسب مجوز صدور

 ۳- تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون نرخ گذاری

 ۴- صدور پروفرما

 ۵- تهیه، تدار ک و بسته بندی

 ۶- دریافت گواهی بازرسی کالا

 ۷- صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا

 ۸- عقد قرارداد حمل و بیمه

 ۹- اظهار کالابه گمرک

 ۱۰- ارسال کالا

 ۱۱- دریافت واریز نامه یا گواهی صدور

 

صدور پروفرما

 در مواقعی که فروش کالا به طرف مقابل از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام شود این مرحله ضروری است و هر پروفرما حاوی مشخصات ذیل است:

نام فروشنده، نشانی، تلفن، فاکس و تلفکس شماره و تاریخ صدور پروفرما نام خریدار ونشانی نام و مشخصات فنی کالا مقدار (Quantity) ارزش واحد کالا - ارزش کل کالا (Unit Price - Toral Price) شرایط پرداخت (Payment Condition) مبداء حمل (Place of Loading) شرایط حمل و تحویل مدت اعتبار قیمت پروفرما (Validity) سایر شرایط کشور تولید کننده (Orgin Commodity)

 تهیه و تدارک و بسته بندی در این مرحله صادر کننده موظف است کالا را تهیه و طی زمان بندی توافق شده و با توجه به شرایط حاصله آماده نماید. صادر کننده باید کالا را مطابق شرایط و ویژگیهای خواسته شده توسط خریدار که مورد توافق قرار گرفته تهیه و برای آن بسته بندی مناسب مهیا نماید. بسته بندی باید متناسب بانوع کالا، نوع حمل و شرایط عرضه بازار مصرف باشد تا ضمن جلوگیری از ایجادخسارت و ضایعات هنگام حمل و نقل، جاذبه لازم را در خریدار به وجود آورد.

دریافت گواهی بازرسی کالا معمولا مورددرخواست خریدار کالا می باشد یعنی کالا بایستی بصورتی که خریدار می خواهد ارسال شود که در این صورت موسسه ای به توافق طرفین این بازرسی را انجام خواهد داد، در مواقعی که کالا بصورت امانی ارسال می گردد خریدار در محل، کالا را رویت و سپس معامله انجام می شود.

 صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء در این مرحله صادر کننده باید فاکتور فروش کالای خود رامطابق شرایط پروفرما، صادر و به تائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برساند.

 عقد قرارداد حمل و بیمه در یک قرار داد فروش بین المللی کالا، وارد کننده و صادر کننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادی هستند که رضایت طرفین را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترین نحو اجرا شود ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر به عنوان بخشی از معامله تجاری می تواند با خطرهایی همراه شود اگر کالا خسارت دیده و یا از بین رود یا تحویل و پرداخت قیمت بنا به دلایلی انجام نشود، رابطه بین طرفین قرارداد با مشکل روبرو شده و نهایت راهی جر اقامه دعوی وجود نخواهد داشت جهت رفع مشکل فوق و راهنمایی صادر کنندگان اتاق بازرگانی بین المللی مجموعه ای استاندارد در مورد تعهدات فروشنده و خریدار به منظور تنظیم قراردادهای فروش بین الملی کالا و تعیین مسئولیتهای هر یک از طرفین، اینکوترمز (اصطلاحات بازرگانی بین المللی) را تدوین نموده است به دلیل اهمیت شناخت اینکوترمز برای صادرکنندگان (همچنین وارد کنندگان) خلاصه ای از این اصطلاحات به شرح ذیل ارائه میگردد:

 تحویل کالا در محل کار Ex Works) EXW) در این روش تحویل کالا، فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که آن رادر محل کار خود (یعنی کارگاه، کارخانه، انبار وغیره) به صورتی که برای صدور ترخیص نشده ودروسیله نقلیه دریافت کننده کالا بارگیری نشده است، دراختیار خریدار قرار می دهد.

 بنابراین اصطلاح مزبور مبین حداقل تعهد برای فروشنده است و خریدار باید تمام هزینه های حمل کالا وخطرهای متوجه آن را درجریان تحویل گرفتن کالا از محل کار فروشنده، تقبل نماید.

 تحویل کالا در کنار کشتی Free Along Side Ship) FAS): فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که کالا در بندر بارگیری تعیین شده، در کنار کشتی قرار گیرد و خریدار ازاین لحظه به بعد باید کلیه مخارج کالا و خطرهای ازمیان رفتن یا آسیب دیدن آن را به عهده گیرد.

 تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده Free Carrier) FCA): این اصطلاح بدین معنا است که فروشنده تحویل کالا راهنگامی به انحام می رساند که آن را پس از ترخیص برای صدور، در محل مقرر دراختیار حمل کننده تعیین شده از طرف خریدار، قرار دهد. باید متذکر شد که محل انتخاب شده برای تحویل، بر تعهد بارگیری وتخلیه کالا در این محل تاثیر دارد. اگر تحویل در محل کار فروشنده انجام پذیرد، فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد و چنانچه بارگیری در محل دیگری صورت گیرد فروشنده مسئول تخلیه نیست.

تحویل کالا روی عرشه کشتی Free On Board) FOB): تحویل کالا زمانی صورت می پذیرد که کالا دربندر بارگیری تعیین شده، از لبه کشتی عبور کند به عبارتی خریدار از این لحظه به بعد کلیه مخارج کالا وخطرهای از میان رفتن یا آسیب دیدن آن راتقبل کند.

 اصطلاح FOB مستلزم آن است که فروشنده کالا راجهت صدورترخیص کند. این اصطلاح فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی کاربرد دارد. اگر طرفین قصد تحویل کالا یاعبور آن از لبه کشتی راندارند، باید از اصطلاح « تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده » (FCA) استفاده نمایند.

 تحویل کالا درمرز Delivered At Frontier) DAF): این اصطلاح بدین معناست که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که آن را پس از ترخیص برای صدور، ونه برای ورود، روی وسیله نقلیه آورنده کالا به صورت تخلیه نشده، درنقطه و محل تعیین شده درمرز- اما قبل از مرزگمرکی کشور مجاور- در اختیار قرار دهد. واژه مرز می تواند برای هر مرزی، از جمله مرز کشور صادر کننده به کار رود. بنابراین تعیین مرز موردنظر باذکر نام نقطه و محل دراصطلاح فوق حائز اهمیت می باشد.

 تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندرمقصد Delivered ExShip) DES): فروشنده زمانی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در بندر مقصدتعیین شده،روی عرشه کشتی قبل ار ترخیص برای ورود دراختیار خریدار قرار دهد. فروشنده بایدکلیه هزینه ها و خطرهای حمل کالا را تا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیه تقبل کند.

 تحویل کالا روی اسکله در بندرمقصد Delivered Ex Quay) DEQ): تحویل کالا هنگامی به انجام می رسد که فروشنده آن رادر بندر مقصدتعیین شده روی اسکله (بارانداز) قبل ازترخیص برای ورود دراختیار خریدار قرار دهد. فروشنده باید مسئولیت هزینه ها و خطرهای حمل کالا به بندر مقصدمقرر راتقبل وکالا را روی اسکله (بار انداز) تخلیه کند. اصطلاح DEQایجاب می کند که خریدار کالا را جهت ورود ترخیص ومخارج کلیه تشریفات و همینطور حقوق و عوارض، مالیاتها و سایر هزینه های متعلق به ورود را پرداخت کند.

 تحویل کالا در محل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی Delivered Duty Paid (DDP): این اصطلاح بدین معناست که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای ورود و به صورتیکه از وسیله نقلیه آورنده کالا تخلیه نشده است، در محل مقرر در مقصد، به خریدار تحویل می دهد. فروشنده باید مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کالا وهزینه های آن تا این محل، از جمله هرگونه حقوق و عوارض (این واژه شامل مسئولیت و قبول خطرهای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه های این تشریفات، حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و دیگر مخارج می شود) متعلق به ورود کالا به کشور مقصد را، در صورت اقتضاء تقبل کند.

 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی Delivered DutyUnpaid) DDU): دراین روش تحویل کالا، فروشنده کالا را قبل از ترخیص برای ورود و به صورتی که از وسیله نقلیه آورنده کالا تخلیه نشده است، در محل مقرر در مقصدبه خریدار تحویل می دهد. فروشنده باید مسئولیت خطرهای متوجه کالا وهزینه های آن تااین محل، غیر از حقوق و عوارض (این واژه شامل مسئولیت وقبول خطرهای انجام تشریفات گمــــرکی و پرداخت هزینه های این تشریفات، حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و دیگر مخارج می شود) متعلق به ورود کالا به کشور مقصد را در صورت اقتضاء، تقبل کند. این حقوق و عوارض وهمچنین هر گونه هزینه و خطرهای ناشی از قصور خریدار در ترخیص به موقع کالا جهت ورود به عهده وی خواهد بود.

 پرداخت کرایه حمل کالا تامقصد Carriage Paid to) CPT): بدین معناست که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل می دهد بعلاوه باید هزینه لازم جهت حمل کالا تا مقصد مقرر را بپردازد. بعبارتی خریدار مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کالا و هرگونه هزینه های دیگر آن پس از تحویل راتقبل می کند. CPT ایجاب می کند که فروشنده کالا را جهت صدور ترخیص نماید.

 پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تامقصد Carriage And Insurance Paid to) CIP): در این نوع قرارداد حمل، فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل می دهد، بعلاوه باید هزینه لازم جهت حمل تا مقصد مقرر را بپردازد. فروشنده همچنین باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل و نقل که مسئولیت آن به عهده خریدار است راتحت پوشش قرار دهد. در نتیجه فروشنده باید قرارداد بیمه را منعقد و حق بیمه را پرداخت نماید.

 قیمت کالا و کرایه تا بند رمقصد Cost And Freight) CFR): این اصطلاح بیانگر آن است که فروشنده تحویل کالا راهنگامی به انجام می رساند که کالا در بندر بارگیری، از لبه کشتی عبور کند. فروشنده باید هزینه ها وکرایه لازم جهت حمل کالا تا بندرمقصد مقرر را بپردازد اما مسئولیت خطر ازمیان رفتن یا اسیب دیدن کالا و همچنین هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل روی می دهند ار فروشنده به خریدار منتقل شود. اصطلاح CFR ایجاب می کند که فروشنده کالا را جهت صدور ترخیص کند و فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی کاربرد دارد.

 قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد Cost Insurance And Freight) CIF): این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که کالا در بارگیری از لبه کشتی عبور کند. فروشنده باید هزینه ها و کرایه لازم جهت حمل کالا تا بندر مقصد را بپردازد، امامسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا و همچنین هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل روی می دهند، از فروشنده به خریدار منتقل می شود.فروشنده باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا درجریان حمل و نقل، که مسئولیت آن به عهده خریدار است، راتحت پوشش بیمه دریایی قرار دهد. بعبارتی فروشنده بیمه رامنعقد و حق بیمه را پرداخت میکند البته فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه می باشد.

 

اظهار کالا به گمرک

 صادر کننده کالا با در دست داشتن مدرک مثبته (از قبیل کارت بازرگانی، مجوزهای صدور و...) به گمرک مراجعه نموده و اظهار نامه صادراتی را تنظیم می نماید اظهارنامه می تواند توسط صاحب کالا و یا وکیل صاحب کالا تنظیم شود برخی از مندرجات اظهار نامه بدین شرح می باشد.

 - نام و نشانی صادر کنندگان

- نام و نشانی حق العمل کار (اظهار کننده)

- شماره اجازه صدور

- نام کشور مبداء

- نام کشور مقصدنهایی کالا (کشور خریدار کالا)

 پس از تکمیل اظهار نامه صادراتی، اظهار نامه و مدارک ضمیمه آن در دایره تطبیق اسناد گمرک به لحاظ کنترل صلاحیت صادرکننده یا اظهار کننده و صحت اسناد و مدارک و مندرجات اظهار نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 ارسال کالا پس از بررسی و تطبیق مشخصات محموله با اظهار نامه و تطبیق محتویات بسته با اظهار نامه توسط ارزیابان گمرک و پرداخت هزینه های گمرکی (از قبیل انبار داری، باربری، هزینه بندری و..) کالا بر اساس نوع قرارداد حمل که با خریدار عقد گردیده است قابل ارسال خواهد بود.

 

دریافت واریزنامه یا گواهی صدور:

 پس از بررسی ارسال کالا شرکت حمل، اظهارنامه کالای خروجی را ممهور به مهر خروج گمرک نموده و به صادرکننده عودت میدهد.

 

 

 

مشاوره امور بازرگانی

نوشته شده توسط Super User در . منتشر شده در خدمات بازرگانی

مشاوره امور بازرگانی

 

مشاوره

 

شرکت بازرگانی ومدیریت صادرات تجارت کارمانیا به عنوان یکی از اعضای انجمن مشاوران مدیریت ایران، به منظور ارائه خدمات خود و ایجاد بستری مناسب جهت همیاری به مشتریان گرامی، آمادگی دارد در زمینه های بازرگانی اعم از صادرات و واردات / بازاریابی وفروش / پخش و توزیع / تبلیغات و برندینگ ، خدمات مشاوره تخصصی خود را ارائه نمایند.

 

مشاوره بازرگانی

در دنيای امروز اهميت " خريد خارجی " بر هيچکس پوشيده نيست اغلب کشورهای جهان به دليل توزيع متنوع عوامل توليد در مناطق مختلف با يکديگر روابط تجاری دارند. برقراری اين روابط نياز به آشنايی با مراحل ورود کالا، منابع تهيه کالا، آشنايی با شرايط پرداخت، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، گشايش اعتبار، انواع بيمه حمل و نقل، بازرسی کالا، اسنادحمل، بارنامه، عدل بندی، گواهی بازرسی و مراحل ترخيص کالا دارد. شرکت ساحران تجارت کارمانیا با داشتن کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه و بهره گيری از آخرين اطلاعات راهبردی، شما را در کليه امور گمرکی ( تعرفه ها، قوانين، مقررات، بخشنامه ها و ...) ياری و خدمات لازم را ارائه می نمايد. ضمناً اين پيگيريها را در ادارات گمرکات کشور و همچنين گمرک ايران و کميسيونهای رسيدگی به اختلافات تا پايان مراحل رسيدگی عهده دار می باشد

 

 

همکاری

 

هدف ما همکاري با شما در جهت توسعه و شکوفايي هر چه بيشتر چرخه صنعت و اقتصاد کشور عزيزمان ايران است. به اين اميد و در جهت تأمين نظرات و حفظ منافع همه جانبه شما، آمادگي خود را جهت آغاز فعاليت مشترک اعلام مي داريم

 

برند تجاری

امروزه با ظهور پدیدۀ دهکدۀ جهانی، سازمان‌ها می‌بایست بابکارگیری استراتژی‌های نوین، کسب و کار خود از دنیای واقعی به دنیای مجازی انتقال دهند از جمله مارک تجاری خودرا. یک مارک تجاری، وجه تمایز محصولات و خدمات شرکت از سایر رقباست.امروزه مارک‌های تجاری به سمبل‌های سرمایه‌داری بین‌المللی تبدیل شده‌اند و ارزیابی شرکت‌ها از سوی مشتریان را امکان‌پذیر می‌کنند به گونه‌ای که اغلب مشتریان، حتی حاضرند برای یک مارک تجاری قدرتمند بهای بیشتری بپردازند چرا که مارک‌های تجاری روش جدیدی از زندگی را به نمایش می‌گذارند و مجموعه‌ای از ایده‌های نو را عرضه می‌کنند. برای اینکه شرکت‌ها از طریق علائم تجاری خود بتوانند به ایجاد و حفظ اعتماد مشتری بپردازند،نیازمند تبلیغات پرهزینه و بازایابی خوب و قدرتمند هستند. تبلیغات نامناسب،افت ناچیز در کیفیت محصولات، می‌تواند باعث گریز آن مشتری از بازار مصرف آن مارک تجاری شود. شرکت‌ها به کمک علائم تجاری قدرتمند می‌توانند خود را ازنظر راهبردی برای آینده تثبیت کرده و با رقبای بالقوه‌ای که بازارهای جهانی را تحت کنترل دارند به‌طور مؤثر رقابت کنند. بنابراین می‌توان گفت که شرکت‌ها باید برای کسب اعتبار جهانی، ورود به بازارهای جدید،رشد درازمدت،کاهش هزینه و افزایش تولید، اقدام به ایجاد، تثبیت و مدیریت علائم تجاری خود کنند. لطفاً جهت اطلاعات و راهنمايي بيشتر با ما تماس بگيريد

مشاوره تبلیغاتی و بازاریابی

نوشته شده توسط Super User در . منتشر شده در خدمات بازرگانی

مشاوره تبلیغاتی و بازاریابی

 

شرکت بازرگانی تجارت کارمانیا به عنوان یکی از اعضای انجمن تحقیقات بازاریابی ایران،  ودارا بودن تیم های مجرب و متخصص در کشورهای مختلف خدمات تحقیقات بازاریابی کاربردی و قابل اجرا به شرکت هایی مختلف جهت بهبود و گسترش بازار در داخل و خارج از کشور ارائه می نماید. این خدمات شامل کلیه موضوعات بازاریابی و فروش می باشد؛ برخی از این زمینه ها به صورت زیر می باشند :

 

   1- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل بازار (شامل تقسیم بندی بازار، انتخاب بازار هدف به منظور متمرکز نمودن فعالیت ها و ارائه استراتژی مناسب جهت انتخاب بازار هدف، تعیین جایگاه در بازار، برآورد تقاضا و پیش بینی فروش محصولات موجود در بازار و ... )

 

   2- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل رقبا

 

   3- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل مشتریان

 

   4- تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل محیطی

 

   5- تحقیقات مربوط به محصول

 

   6- تحقیقات مربوط به قیمت گذاری

 

   7- تحقیقات مربوط به توزیع و فروش

 

   8- تحقیقات مربوط به ترفیع و تبلیغ

 

   9- تحقیقات مربوط به رفتار مصرف کننده

 

   10- ارزیابی برند ( نام، مارک و نشان تجاری)

 

 آشنایی با بازار یابی

 بازاریابی مهمترین قدم در صادرات است، شناخت بازارهای خارجی وراههای نفوذ به آن، شناخت هسته های قدرت، شناخت رقبا در کشور هدف از مهمترین قسمتهاست که نیازمند داشتن اطلاعات از کیفیت کالا، قیمت ومیزان مصرف در بازار خریدار است.

راههای کسب اطلاعات به منظور ایجاد در ارتباط با خریداران از طرق ذیل امکان پذیر می باشد.

 الف - مذاکره مستقیم با خریداران

ب - استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی

ج - شرکت در نمایشگاه های بین المللی

د - مراجعه به سوابق قبلی معاملات

ه - تماس با نمایندگیهای ایران و سفارتخانه ها

و - استعلام از موسسات بین المللی ومراکز ارتباط لازم به ذکر است که با پیشرفت تکنولوژی امکان دسترسی به اطلاعات از طریق سایت های اینترنتی سریعترین راه ممکن می باشد.

 از مسائل قابل اهمیت درصادرات تبلیغات است که باید متناسب با اخلاقیات، فرهنگ مصرف خریداران کالا و کشور هدف باشد در غیر اینصورت ممکن است تبلیغات بازتاب منفی در پی داشته باشد.

 کسب مجوز صدور این مرحله در قسمت اسناد مورد نیاز جهت صادرات توضیح داده شد.

تعیین قیمت صادراتی « کمیسیون نرخ گذاری » در حال حاضر صادر کننده ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات که توسط کمیسیون فوق تعیین گردیده است نمی باشد.