فروش در بازار داخلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

لیست خدمات فروش
-شناسائی و تدوین اهداف فروش و برنامه زمان بندی دستیابی به اهداف فروش
-نظارت بر اجرای برنامه‌ی پیشبرد فروش
-بررسی دلايل كاهش مشتريان و افت فروش و از دست دادن فرصت ها در این حیطه
-بررسي دلايل ناكارآمدی نیروهای فروش و عدم دستیابی به نتایج فروش در سطح قابل قبول
-ارزیابی و شناسايي عوامل وفادار نبودن مشتريان و گرايش آنها به رقبا در حیطه کسب و کار
-شناسائی و اجرای بهینه روش های افزایش میزان وفاداری مشتریان
-آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید و ارائه بازخورد های اصلاحی
-بهبود قابلیت پاسخ به نیاز و سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی
-ایجاد ارتباط ، شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد و پاسخ بهینه به اعتراض آنها
-آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد از بعد بازاریابی و روانشناسی فروش و خود آگاهی و تعالی فردی و سازمانی
-تکنیک های رفتار شناسی ، روانشناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش
-طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های افزایش فروش به آنها در سطوح گوناگون
-طراحی و نظارت و ارائه بازخورد های اصلاحی بر چرخه عملیات افزایش فروش
-تنظیم روش ها و جداول پیش بینی فروش برای مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی مجموعه
-تدوین و باز طراحی و ایده پردازی برنامه های افزایش فروش
-ارائه راهکارهای ارتباطی و تعاملی در جهت سازی سیستم افزایش فروش
-پیش بینی فروش با روش های آماری و به کمک منحنی عمر محصول و ...
-طراحی عملیات ستادی فروش و تعیین شرح وظایف پرسنل فروش
-بررسی ویژگی های محیط های مختلف فروش و تاثیر آنها بر رفتار فروش مخاطبین
-تدوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش ( مسئولیت ها و قوانین حیطه فوق )
  -پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع فروش در سازمان و ارتقاء نگرش مدیران به اهمیت نیروی انسانی در این خصوص
-طراحی فرم های کنترل پروژه و فرآیندهای فروش و استفاده بهینه از زمان و فرصتهای موجود در جهت پیشبرد فروش
-تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران و با توجه به استعداد و توانایی پرسنل
-بررسی روان شناسی خرید و روان شناسی فروش در جهت دستیابی به بهترین نتایج در این حیطه

شما هم اگر :

-اگر از میزان فروش در کسب و کار خود رضایتی ندارید ...
-اگر مشتریان آنگونه که باید و شاید از شما خرید نمی کنند و مورد توجه آنها واقع نمی شوید و از رقبای شما خرید می کنند ...
-اگر تاکنون روش های افزایش فروش به شما نتیجه لازم را در پی نداشته و رضایت شما تامین نشده است ...
شرکت ما میتواند با استفاده از تیم متخصص خود در این زمینه در کنار شما قرار بگیرد

جستجو